Manual Quer KOM0615

44 pages Not applicable
Download

Go to site of 44

Summary
 • Quer KOM0615 - page 1

  T ablet 9" KOM0615 PL DE RO Bedienungsanleitung Instrukcja obsługi Manual de utilizare EN User's manual ...

 • Quer KOM0615 - page 2

  ...

 • Quer KOM0615 - page 3

  3 Bedienungsanleitung DE Willkommen 4 Wichtige Notizen 4 Größe und Aussehen 5 I. Erste Schritte 6 1.1 Ein-/Ausschalten 6 1.1.1 Einschalten 6 1.1.2 Ausschalten 6 1.2 Bildschirm ein-/ausschalten (Schlafmodus) 6 1.3 Anschluss an einen Computer 6 II. Ihr Startbildschirm 7 2.1 Hintergrundbild für Startbildschirm ändern 7 III. Netzwerk Anschluss 8 3. ...

 • Quer KOM0615 - page 4

  4 Bedienungsanleitung DE Willkommen Danke für den Kauf dieses T abletts. Es bringt Ihnen viel Komfort für Ihr Unternehmen (unterstützt Word, Excel, Senden und Empfangen von E-Mails ...) und Unterhaltung (unterstützt 3D-Spiel, Konversation, Filmwiedergabe.....). Mit Android 4.2 Betriebssystem, mit einem 1GHz Dual-Core A20 Prozessor und reaktions ...

 • Quer KOM0615 - page 5

  5 Bedienungsanleitung DE Größe und Aussehen Frontplatte Rückseite ...

 • Quer KOM0615 - page 6

  6 Bedienungsanleitung DE 1.3 Anschluss an einen Computer Sie können Ihr T ablett mit Ihrem Computer verbinden mit dem mitgelieferten USB- Kabel, so dass Sie Multimedia-Dateien übertragen können. I. Erste Schritte 1.1 Ein-/Ausschalten 1.1.1 Einschalten Um Ihr T ablett zu starten, halten Sie die Ein-/Aus T aste an der rechten Seite des T abletts f ...

 • Quer KOM0615 - page 7

  7 Bedienungsanleitung DE II. Ihr Startbildschirm W allpapers Alle Anwendungen Anschluss an PC 2.1 Hintergrundbild für Startbildschirm ändern T ippen und halten Sie den Finger auf einen leeren Bereich des Startbildschirms, aus den Popup Optionen können Sie Hintergrundbild aus der Galerie, Live- Hintergrundbilder oder Hintergrundbilder auswählen. ...

 • Quer KOM0615 - page 8

  8 Bedienungsanleitung DE Ihr T ablett zeigt eine Liste der Netze, die es innerhalb seiner Reichweite ndet. T ippen Sie auf ein Netzwerk um zu verbinden. Geben Sie ggf. Netzwerknamen SSID, Sicherheit und Wireless Kennwort ein, und tippen Sie auf "V erbinden". W enn Ihr T ablett mit dem Netzwerk verbunden ist, erscheint wird die Wireless ...

 • Quer KOM0615 - page 9

  9 Bedienungsanleitung DE IV . Einstellungen T ippen Sie auf das Symbol „Einstellungen“ für das Einstellungs- Menü. Sie können Einstellen und Überprüfen: Wireless & Netzwerk, T on, Bildschirm, Speiche - rung, Batterie, Kontos und Synchronisation, Sicherheit, Sprache, Datum & Zeit, T ablet- tinformationen, usw . Wi-Fi: T ippen Sie ? ...

 • Quer KOM0615 - page 10

  10 Bedienungsanleitung DE V . Batterie Sehr schwache Batterie V olle Batterie Batterie Laden ‘ ’ Zeigt eine volle Batterie an. Wenn die Batterieleistung zu schwach wird, erscheint eine Meldung die Sie auffordert Ihr T ablett aufzuladen. VI. Fehlerbehebung 1. 1. Kann T ablett nicht einschalten Überprüfen Sie den Ladezustand der Batterie. Laden ...

 • Quer KOM0615 - page 11

  1 1 Bedienungsanleitung DE Display 9” (1024x600, 16:9), Kapazitiv touch panel, multitouch Betriebssystem Android 4.2 CPU 1.0 GHz - Dual-Core A20 (Cortex-A7) GPU Mali-400MP2 DDR RAM 1 GB DDR3 Speicher 4 GB Kamera Fronalt 0.3 Mpx G-Sensor Ja Lautsprecher Ja Mikrofon Ja WiFi IEEE 802.1 1 b/g/n Anschlüsse microUSB, microSD, 3.5 mm Kopfhörer Jack, m ...

 • Quer KOM0615 - page 12

  12 Bedienungsanleitung DE ...

 • Quer KOM0615 - page 13

  13 Owner ’s manual EN Welcome 14 Important notices 14 Product appearance 15 I. Getting started 16 1.1 T urn on/off 16 1.1.1 T urn on 16 1.1.2 T urn off 16 1.2 Lock/unlock the screen (sleep mode) 16 1.3 Connect to computer 16 II. Y our Home Screen 17 2.1 Change wallpaper for home screen 17 III. Network Connection 18 3.1 Wi-Fi 18 3.1.1 T urn on Wi- ...

 • Quer KOM0615 - page 14

  14 Owner ’s manual EN W elcome Thank you for purchasing this tablet. It brings you much convenience for your business (supports Word, Excel, send & receive e-mails...) and entertainment (supports 3D game, chatting, movie playback.....). Running on Android 4.2 , with a 1GHz Dual-Core A20 (Cortex-A7) processor and highly responsive capacitive t ...

 • Quer KOM0615 - page 15

  15 Owner ’s manual EN Product appearance Front panel Rear panel ...

 • Quer KOM0615 - page 16

  16 Owner ’s manual EN I. Getting Started 1.1 T urn on/off 1.1.1 T urn on T o start your tablet, press and hold the power key for a while. T ab and drag the lock out of the circle to unlock. T ab and drag the lock out of the circle to unlock. Drag the lock to right: you will go to the home screen. Drag the lock to left: you will go to camera direc ...

 • Quer KOM0615 - page 17

  17 Owner ’s manual EN II. Y our Home Screen W allpapers Application program menu Connection state 2.1 Change wallpaper for home screen T ab and hold your nger in any blank space of the home screen, you will see a pop-up options; you can choose wallpaper from Gallery , live W allpapers or W allpapers. ...

 • Quer KOM0615 - page 18

  18 Owner ’s manual EN III. Network Connection 3.1 Wi-Fi Wi-Fi can only be used when it connects with home Wi-Fi Access Point (AP) or a free unsecured Wi-Fi hotpot. Under “Wireless & networks”, tap “Wi-Fi” to turn it on. After a moment, your Wi-Fi networks list should populate. If you need to rescan for available networks, tap "sc ...

 • Quer KOM0615 - page 19

  19 Owner ’s manual EN IV . Settings T ap the “Settings” icon to go to settings. you can check and set wireless&networks, sound, display , storage, Battery , Accounts &sync, security , language, date&time, about tablet, etc. Wi-Fi: tap “Settings” → “Wireless & networks” to turn on wi and scan. It will show a list o ...

 • Quer KOM0615 - page 20

  20 Owner ’s manual EN V . Battery V ery Low Battery Full Battery Charging Battery ‘ ’ indicates that the power of Battery is full. When the battery level becomes too low , a prompt comes up to note you to charge your tablet. VI. T roubleshooting 1. Can not turn on the tablet Check the tablet’s power level, please charge it before starting i ...

 • Quer KOM0615 - page 21

  21 Owner ’s manual EN VII. Specication Display 9” (1024x600, 16:9), Capacitive touch panel, multitouch Operation System Android 4.2 CPU 1.0 GHz - Dual-Core A20 (Cortex-A7) GPU Mali-400MP2 DDR RAM 1 GB DDR3 Interior storage 4 GB Camera Front 0.3 Mpx G-Sensor Y es Speaker Y es Microphone Y es WiFi IEEE 802.1 1 b/g/n Interfaces microUSB, microS ...

 • Quer KOM0615 - page 22

  22 Owner ’s manual EN ...

 • Quer KOM0615 - page 23

  23 Instrukcja obsługi PL Wstęp 24 W ażne informacje 24 Wygląd 25 I. Start 26 1.1 Włączenie / wyłączenie 26 1.1.1 Włączenie 26 1.1.2 Wyłączenie 26 1.2 Odblokowanie / zablokowanie ekranu 26 1.3 Połączenie z komputerem 26 II. Ekran główny 27 2.1 Zmiana tapety ekranu 27 III. Połączenie sieciowe 28 3.1 Wi-Fi 28 3.1.1 Włączenie Wi-Fi ...

 • Quer KOM0615 - page 24

  24 Instrukcja obsługi PL Wstęp Dziękujemy za zakup naszego produktu. T ablet umożliwia obsługę dokumentów teksto - wych Word, Excel, wysyłanie i odbieranie e-maili itp. Jest to również urządzenie dostar - czające rozrywki (obsługuje gry 3D, czatowanie, odtwarzanie lmów .....). Najnowsza wersja systemu Android 4.2 , szybki procesor ...

 • Quer KOM0615 - page 25

  25 Instrukcja obsługi PL W ygląd Panel przedni Panel tylny ...

 • Quer KOM0615 - page 26

  26 Instrukcja obsługi PL I. Start 1.1 Włączenie / wyłączenie 1.1.1 Włączenie Aby uruchomić tablet, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk Power . Po pojawieniu się na ekranie ikony kłódki , należy ją nacisnąć i przesunąć w prawą stronę. Naciśnięcie i przesunięcie ikony kłódki w lewą stronę, spowoduje uruchomienie apara ...

 • Quer KOM0615 - page 27

  27 Instrukcja obsługi PL II. Ekran główny T apeta ekranu Lista aplikacji Status połączenia USB 2.1 Zmiana tapety ekranu Aby zmienić tapetę ekranu głównego, należy nacisnąć i przytrzymać puste miejsce na ekranie głównym. Po wyświetleniu się menu, należy wybrać żądaną tapetę ekranu. ...

 • Quer KOM0615 - page 28

  28 Instrukcja obsługi PL III. Połączenie sieciowe 3.1 Wi-Fi Sieć Wi-Fi umożliwia bezprzewodowe połączenie z siecią lokalną / internetem. 3.1.1 Włączenie Wi-Fi Aby właczyć sieć Wi-Fi należy w "Ustawieniach" -> „Wi-Fi” przesunąć przełącznik Wi-Fi na pozycję „Wł.”, Urządzenie automatycznie wyszuka i wyświetl ...

 • Quer KOM0615 - page 29

  29 Instrukcja obsługi PL IV . Ustawienia Naciśnięcie przycisku “Ustawienia” spowoduje przejście do ustawień urządzenia. W ty miejscu można zmienić ustawienia: sieci Wi-Fi, dźwięku, wyświetlacza, pamięci, aplika - cji, konta i synchronizacji, usług lokalizacyjnych, zabezpieczeń, daty i czasu, ułatwień dostępu itp. Wi-Fi: wyświe ...

 • Quer KOM0615 - page 30

  30 Instrukcja obsługi PL V . Bateria Niski stan naładowania Bateria w pełni naładowana Ładowanie baterii Ikona ‘ ’ informuje, że bateria jest w pełni naładowana. Jeżeli poziom naładowania baterii jest niski, to na ekranie ukaże się informacja o konieczności podłączenia łado - warki. VI. Rozwiązywanie problemów 1. Nie można w? ...

 • Quer KOM0615 - page 31

  31 Instrukcja obsługi PL VII. Specykacja Ekran 9” (1024x600, 16:9), pojemnościowy , multitouch System operacyjny Android 4.2 CPU 1.0 GHz - Dual-Core A20 (Cortex-A7) GPU Mali-400MP2 DDR RAM 1 GB DDR3 Pamięć wewnętrzna 4 GB Kamera Przód 0.3 Mpx G-Sensor T ak Głośnik T ak Mikrofon T ak WiFi IEEE 802.1 1 b/g/n Porty microUSB, microSD, 3.5 ...

 • Quer KOM0615 - page 32

  32 Instrukcja obsługi PL ...

 • Quer KOM0615 - page 33

  33 Manual de utilizare RO Bun venit 34 Observatii importante 34 Produs aspectul 35 I. Notiuni de baza 36 1.1 Pornire/oprire 36 1.1.1 Pornire 36 1.1.2 Oprire 36 1.2 Blocare/deblocare ecran (modul hibernare) 36 1.3 Conectarea la calculator 36 II. Ecranul de pornire 37 2.1 Schimbarea imaginii de fundal 37 III. Conexiune retea 38 3.1 Wi-Fi 38 3.1.1 Por ...

 • Quer KOM0615 - page 34

  34 Manual de utilizare RO Bun venit Multumim pentru achizitionarea acestei tablete. Aceasta va asigura confortul necesar afacerii dvs. (suporta Word, Excel, trimiterea si primirea de e-mail-uri , etc.) si pentru divertisment (suporta jocuri 3D, chat, redare lme, etc.). Functionand pe sistemul Android 4.2 , cu un procesor de 1GHz Dual-Core A20 (C ...

 • Quer KOM0615 - page 35

  35 Manual de utilizare RO Produs aspectul Panoul frontal Panoul din spate ...

 • Quer KOM0615 - page 36

  36 Manual de utilizare RO I. Notiuni de baza 1.1 Pornire/oprire 1.1.1 Pornire Pentru a porni tableta, apasati si tineti apasata pentru o vreme tasta de pornire din dreapta tabletei. Incadrati si glisati simbolul deconectarii in afara cercului pentru a debloca. Incadrati si glisati simbolul blocarii in afara cercului pentru deblocare. Glisati simbol ...

 • Quer KOM0615 - page 37

  37 Manual de utilizare RO II. Ecranul de pornire Imagini de fundal Launcher aplicatii Conectarea la calculator 2.1 Schimbarea imaginii de fundal Apasati si ţineti degetul in orice spatiu gol al ecranului de pornire, veti vedea o serie de optiuni de tip pop-up; puteti alege imaginea de fundal din: galerie, imagini de fundal live sau imagini de fund ...

 • Quer KOM0615 - page 38

  38 Manual de utilizare RO III. Conexiune retea 3.1 Wi-Fi Optiunea Wi-Fi poate  folosita doar cand se conecteaza la Wi-Fi Access Point (AP) sau o retea internet fara parola. Pe modul “Wireless & retea”, apasati optiunea “Wi-Fi” pentru a porni sistemul. Dupa cateva minute, lista retelelor Wi-Fi va  populata. In cazul in care doriti ...

 • Quer KOM0615 - page 39

  39 Manual de utilizare RO IV . Setari Apasati pictograma “Setari” pentru a merge la setari. Puteti verica si seta wireless&retele, sunet, asaj, stocare, baterie, Conturi &sincroni - zare, securitate, limba, data&ora, informatii despre tableta, etc. Wi-Fi: accesati optiunea “Setari” → “Wireless & retele” pentru a ...

 • Quer KOM0615 - page 40

  40 Manual de utilizare RO V . Baterie Baterie descarcata Baterie incarcata Incarcare baterie Acest simbol indica ‘ ’ faptul ca bateria este incarcata. Cand nivelul bateriei scade prea mult, va aparea un mesaj pentru a va instiinta ca trebuie sa incarcati tableta. VI. Depanare 1. T ableta nu porneste. V ericati nivelul bateriei tabletei, va r ...

 • Quer KOM0615 - page 41

  41 Manual de utilizare RO VII. Specicatii Asaj 9” (1024x600, 16:9), Capacitive touch panel, multitouch Sistem de operare Android 4.2 CPU 1.0 GHz - Dual-Core A20 (Cortex-A7) GPU Mali-400MP2 DDR RAM 1 GB DDR3 Stocare 4 GB Camera Fata 0.3 Mpx G-Sensor Da Difuzor Da Microfon Da WiFi IEEE 802.1 1 b/g/n Porturi microUSB, microSD, 3.5 mm Jack (casti) ...

 • Quer KOM0615 - page 42

  42 Manual de utilizare RO ...

 • Quer KOM0615 - page 43

  ...

 • Quer KOM0615 - page 44

  www .quer .pl ...

Manufacturer Quer Category Tablet

Documents that we receive from a manufacturer of a Quer KOM0615 can be divided into several groups. They are, among others:
- Quer technical drawings
- KOM0615 manuals
- Quer product data sheets
- information booklets
- or energy labels Quer KOM0615
All of them are important, but the most important information from the point of view of use of the device are in the user manual Quer KOM0615.

A group of documents referred to as user manuals is also divided into more specific types, such as: Installation manuals Quer KOM0615, service manual, brief instructions and user manuals Quer KOM0615. Depending on your needs, you should look for the document you need. In our website you can view the most popular manual of the product Quer KOM0615.

Similar manuals

A complete manual for the device Quer KOM0615, how should it look like?
A manual, also referred to as a user manual, or simply "instructions" is a technical document designed to assist in the use Quer KOM0615 by users. Manuals are usually written by a technical writer, but in a language understandable to all users of Quer KOM0615.

A complete Quer manual, should contain several basic components. Some of them are less important, such as: cover / title page or copyright page. However, the remaining part should provide us with information that is important from the point of view of the user.

1. Preface and tips on how to use the manual Quer KOM0615 - At the beginning of each manual we should find clues about how to use the guidelines. It should include information about the location of the Contents of the Quer KOM0615, FAQ or common problems, i.e. places that are most often searched by users in each manual
2. Contents - index of all tips concerning the Quer KOM0615, that we can find in the current document
3. Tips how to use the basic functions of the device Quer KOM0615 - which should help us in our first steps of using Quer KOM0615
4. Troubleshooting - systematic sequence of activities that will help us diagnose and subsequently solve the most important problems with Quer KOM0615
5. FAQ - Frequently Asked Questions
6. Contact detailsInformation about where to look for contact to the manufacturer/service of Quer KOM0615 in a specific country, if it was not possible to solve the problem on our own.

Do you have a question concerning Quer KOM0615?

Use the form below

If you did not solve your problem by using a manual Quer KOM0615, ask a question using the form below. If a user had a similar problem with Quer KOM0615 it is likely that he will want to share the way to solve it.

Copy the text from the picture

Comments (0)