Manual Iiyama B2776HDS-W2

26 pages Not applicable
Download

Go to site of 26

Summary
 • Iiyama B2776HDS-W2 - page 1

  NEDERLANDS GEBRUIKERSHANDLEIDING Dank u deze iiyama LCD monitor heeft uitgekozen. Wij raden u aan een paar minuten de tijd te nemen om deze korte maar complete handleiding zorgvuldig door te lezen, voordat u de monitor installeert en inschakelt. Bewaar deze handleiding om later als referentie te gebruiken. ...

 • Iiyama B2776HDS-W2 - page 2

  NEDERLANDS  Wij behouden ons het recht voor om speci fi caties zonder voorafgaand bericht te wijzigen.  Alle handelsmerken die in deze gebruikershandleiding worden gebruikt zijn het eigendom van de respectieve eigenaars daarvan.  iiyama als ENERGY ST AR ® Partner heeft vastgesteld dat dit product voldoet aan de richtlijnen die gelden voo ...

 • Iiyama B2776HDS-W2 - page 3

  NEDERLANDS Wij bevelen recycling van gebruikte produkten aan. Neemt u hiervoor contact op met uw dealer of het iiyama service center . Informatie over recycling kunt u verkrijgen via het internet op het volgende adres: http://www .iiyama.com U kunt vanuit hier toegang verkrijgen tot de web pagina’s van verschillende landen. INHOUDSOPGA VE VEILIGH ...

 • Iiyama B2776HDS-W2 - page 4

  NEDERLANDS VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 1 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN W AARSCHUWING GEBRUIK DE MONITOR NIET ALS U PROBLEMEN VERMOEDT Als u abnormale verschijnselen opmerkt, zoals rook, vreemde geluiden of dampen, moet u onmiddellijk de stekker van de monitor uit het stopcontact halen en contact opnemen met uw dealer of met iiyama. Het is erg gevaarlijk de ...

 • Iiyama B2776HDS-W2 - page 5

  NEDERLANDS 2 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN P AS OP PLAA TSING Zet de monitor niet op een plaats waar plotselinge temperatuurschommelingen kunnen optreden, of in vochtige, stof fi ge of rokerige ruimten. Dit kan brand, elektrische shokken of schade veroorzaken. V ermijd ook ruimten waar de zon of ander licht rechtstreeks op de monitor kan schijnen. PLAA ...

 • Iiyama B2776HDS-W2 - page 6

  NEDERLANDS VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 3 De volgende verschijnselen zijn normaal en geven geen probleem aan:  Als u de LCD-monitor voor de eerste keer aanzet, kan het voorkomen dat het beeld niet in het weergavegebied past van het type computer dat u gebruikt. In dat geval moet u de beeldpositie instellen.  Wegens de aard van het fl uores ...

 • Iiyama B2776HDS-W2 - page 7

  NEDERLANDS 4 VOORDA T U DE MONIT OR GEBRUIKT De volgende accessoires zitten in het pakket. Controleer of deze zijn meegeleverd bij de monitor . Als iets ontbreekt of beschadigd is, neemt u contact op met uw Iiyama dealer of plaatselijk Iiyama kantoor . * De classi fi catie van de stroomkabel die wordt geleverd in gebieden met 120V is 10A/125V . Al ...

 • Iiyama B2776HDS-W2 - page 8

  NEDERLANDS VOORDA T U DE MONIT OR GEBRUIKT 5 ASSEMBLAGE ET DÉMONT AGE DE LA BASE DU PIED A TTENTION <Installation> Placez d’abord un morceau de tissus doux sur la table pour éviter que le moniteur ne soit rayé. Placez le moniteur à plat sur la table, face vers le bas. Installez le socle sur le pied du moniteur . Utilisez le vis de pouce ...

 • Iiyama B2776HDS-W2 - page 9

  NEDERLANDS 6 VOORDA T U DE MONIT OR GEBRUIKT BESTURINGSELEMENTEN EN AANSLUITINGEN <V oorkant> <Achterkant> OPMERKING * U kunt de menu-items overslaan en een aanpassingschaal direct weergeven. Aan / uit indicator Blauw: Normaal gebruik Oranje: Energiebeheer Aan/uit knop ( ) Menu / Selectietoets (MENU) Omhoog / Helderheidtoets* ( / ) Omla ...

 • Iiyama B2776HDS-W2 - page 10

  NEDERLANDS VOORDA T U DE MONIT OR GEBRUIKT 7 DE MONITOR AANSLUITEN Controleer of zowel computer als monitor zijn uitgeschakeld. Sluit de computer aan op de monitor met de signaalkabel. Sluit de monitor aan op de geluidskaart van de computer via de audiokabel als u gebruik wilt maken van de luidsprekers van de monitor . Sluit de stroomkabel eerst op ...

 • Iiyama B2776HDS-W2 - page 11

  NEDERLANDS 8 VOORDA T U DE MONIT OR GEBRUIKT INSTELLING V AN DE HOOGTE EN DE KIJKHOEK  V oor optimale kijk omstandigheden is het belangrijk om recht tegenover het scherm plaats te nemen en vervolgens de hoogte en hoek van het scherm naar persoonlijke voorkeur aft e stellen.  Houd het paneel zo dat de monitor niet kantelt als u de hoogte ...

 • Iiyama B2776HDS-W2 - page 12

  NEDERLANDS DE MONITOR GEBRUIKEN 9 DE MONITOR GEBRUIKEN De iiyama lcd-monitor is voor het beste beeld ingesteld op de ONDERSTEUNDE TIMING die op pagina 23 te zien is. U kunt het beeld zelf aanpassen via de knoppen zoals hieronder is aangegeven. V oor meer details, zie pagina 17 voor SCHERMAANP ASSINGEN. A Druk op de Knop MENU om de On Screen Display ...

 • Iiyama B2776HDS-W2 - page 13

  NEDERLANDS 10 DE MONITOR GEBRUIKEN Aanpassingsitem Probleem / Optie In te drukken knoppen Beeld Picture Fase * 2,3 Phase Klok * 2,3 Clock T e veel naar links T e veel naar rechts T e laag T e hoog H. positie * 2,3 H. Position V . positie * 2,3 V . Position T e smal T e breed Om knipperende tekst of regels te corrigeren T e donker T e licht Helderhe ...

 • Iiyama B2776HDS-W2 - page 14

  NEDERLANDS DE MONITOR GEBRUIKEN 1 1 * 1 Pas de Helderheid als u het beeldscherm in een donkere kamer gebruikt en het scherm te licht is. * 2 Zie pagina 17 voor SCHERMAANP ASSINGEN. * 3 Alleen analoge ingang. * 4 V oor het beste resultaat gebruikt u de Autom.configuratie samen met het aanpassingspatroon. Zie pagina 17 voor SCHERMAANP ASSINGEN. * 5 A ...

 • Iiyama B2776HDS-W2 - page 15

  NEDERLANDS 12 DE MONITOR GEBRUIKEN T ime-out OSD OSD T imeout H. positie H.Position OSD staat te veel links OSD staat te veel rechts OSD staat te laag OSD staat te hoog U kunt de tijdsduur van het OSD scherm instellen tussen 5 en 30 seconden. Aanpassingsitem Probleem / Optie In te drukken knoppen OSD OSD V . positie V .Position H. positie V . posit ...

 • Iiyama B2776HDS-W2 - page 16

  NEDERLANDS DE MONITOR GEBRUIKEN 13 V erh. Contrast * 2 Adv . Contrast V ergroot contrast Aan Uit Normaal contrast Scherm mode Display Mode V olledig beeld weergave V olledig Aspect Expansie van beeld met behoud van aspect ratio. Over Drive Over Drive 0(Uit) / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 Het zal de grijze tijd van de niveaureactie van het LCD paneel verbetere ...

 • Iiyama B2776HDS-W2 - page 17

  NEDERLANDS 14 DE MONITOR GEBRUIKEN Audio-ingang* Audio Input V olume V olume Aanpassingsitem Probleem / Optie In te drukken knoppen Audio Instellingen Audio Settings Dempen Mute Volume Dempen Audio-ingang 50 1920x1080 Beeld OSD Scherm Audio Instellingen Diverse Informatie Uit Line in T e zacht T e hard Herstelt het geluidsniveau naar het vorige niv ...

 • Iiyama B2776HDS-W2 - page 18

  NEDERLANDS DE MONITOR GEBRUIKEN 15 T aal Language Aanpassingsitem Probleem / Optie In te drukken knoppen Diverse Miscellaneous Ingangsselectie Input Select Taal Ingangsselectie Openings logo Opn.instellen 1920x1080 Beeld OSD Scherm Audio Instellingen Diverse Informatie Nederlands Auto Uit English Deutsch Engels Duits Français Frans Japans Italiano ...

 • Iiyama B2776HDS-W2 - page 19

  NEDERLANDS 16 DE MONITOR GEBRUIKEN Aanpassingsitem Probleem / Optie In te drukken knoppen Informatie Information 1920x1080 H:67kHz V:60Hz Auto SN: xxxxxxxxxxxxx 1920x1080 Beeld OSD Scherm Audio Instellingen Diverse Informatie Zie de handleiding van de gra fi sche kaart voor meer informatie over het veranderen van resolutie en vernieuwingsfrequenti ...

 • Iiyama B2776HDS-W2 - page 20

  NEDERLANDS DE MONITOR GEBRUIKEN 17 SCHERMAANP ASSINGEN  De schermaanpassingen die in deze handleiding worden beschreven zijn ontworpen om de beeldpositie in te stellen en fl ikkeringen of onscherp beeld tot een minimum te beperken voor de gebruikte computer .  De monitor is ontworpen voor de beste prestaties bij een resolutie van 1920 x 1080 ...

 • Iiyama B2776HDS-W2 - page 21

  NEDERLANDS 18 DE MONITOR GEBRUIKEN F 1) Pas de H. Position zodanig aan dat de rechterkant van de afbeelding naar de linkerrand van het schermgebied schuift.  Als de linkerkant van de afbeelding afzonderlijk verschuift van de linkerrand van het schermgebied tijdens het aanpassen van de Clock, pas dan stappen 1) en 2) aan.  Een andere wijze om ...

 • Iiyama B2776HDS-W2 - page 22

  NEDERLANDS DE MONITOR GEBRUIKEN 19  In het geval dat een deel van het scherm blijft knipperen of wazig blijft, dan herhaalt u stappen F en G omdat de clock wellicht niet correct is aangepast. Als het beeld blijft knipperen of wazig blijft, zet dan de vernieuwingsfrequentie van de computer lager (op 60Hz) en herhaal de stappen vanaf C .  Pas d ...

 • Iiyama B2776HDS-W2 - page 23

  NEDERLANDS 20 DE MONITOR GEBRUIKEN  Zelfs in de energieeheermodus verbruikt de monitor electriciteit. Zet de monitor uit met de aan/uit-knop als deze niet wordt gebruikt, zoals 'snachts en in het weekend, om onnodig stroomverbruik tegen te gaan.  Het is mogelijk dat het videosignaal van de computer is ingeschakeld, zelfs als het H ...

 • Iiyama B2776HDS-W2 - page 24

  NEDERLANDS PROBLEMEN OPLOSSEN 21 PROBLEMEN OPLOSSEN 1. V erricht de afstellingen die staan beschreven in GEBRUIK V AN DE MONITOR, afhankelijk van het probleem dat u ondervindt. Als de monitor geen beeld geeft, zie punt 2. 2. Raadpleeg de volgende overzichten als u geen passend afstellingsonderdeel vindt in GEBRUIK V AN DE MONIT OR of als het proble ...

 • Iiyama B2776HDS-W2 - page 25

  NEDERLANDS 22 RECYCLE-INFORMA TIE / BIJLAGE SPECIFICA TIES BIJLAGE Lcd- scherm Besturingssysteem a-Si TFT Active Matrix 0,31 1mm H × 0,31 1mm V Reactietijd Pixelafstand 3,4ms (Zwart, Wit, Zwart), 1ms (Grijs tot Grijs) Ongeveer 16,7M Synchronisatiefrequentie Horizontaal: 30,0-80,0kHz, verticaal: 55-75Hz Maximale resolutie 1920 × 1080, 2,1 MegaPixe ...

 • Iiyama B2776HDS-W2 - page 26

  NEDERLANDS BIJLAGE 23 M077B21 AFMETINGEN ONERSTEUNDE TIMING 644,0mm/25,4" 599,5mm/23,6" 410,0mm/16,1" 55,5mm/2,19" 263,0mm/10,4" 391,5mm/15,4" 338,0mm/13,3" 422,5mm/17,4" (507,5mm/20,0") Puntklok 25,175MHz 31,500MHz 31,500MHz 36,000MHz 40,000MHz 49,500MHz 50,000MHz 65,000MHz 75,000MHz 78,750MHz 108,000MH ...

Manufacturer Iiyama Category Monitor

Documents that we receive from a manufacturer of a Iiyama B2776HDS-W2 can be divided into several groups. They are, among others:
- Iiyama technical drawings
- B2776HDS-W2 manuals
- Iiyama product data sheets
- information booklets
- or energy labels Iiyama B2776HDS-W2
All of them are important, but the most important information from the point of view of use of the device are in the user manual Iiyama B2776HDS-W2.

A group of documents referred to as user manuals is also divided into more specific types, such as: Installation manuals Iiyama B2776HDS-W2, service manual, brief instructions and user manuals Iiyama B2776HDS-W2. Depending on your needs, you should look for the document you need. In our website you can view the most popular manual of the product Iiyama B2776HDS-W2.

A complete manual for the device Iiyama B2776HDS-W2, how should it look like?
A manual, also referred to as a user manual, or simply "instructions" is a technical document designed to assist in the use Iiyama B2776HDS-W2 by users. Manuals are usually written by a technical writer, but in a language understandable to all users of Iiyama B2776HDS-W2.

A complete Iiyama manual, should contain several basic components. Some of them are less important, such as: cover / title page or copyright page. However, the remaining part should provide us with information that is important from the point of view of the user.

1. Preface and tips on how to use the manual Iiyama B2776HDS-W2 - At the beginning of each manual we should find clues about how to use the guidelines. It should include information about the location of the Contents of the Iiyama B2776HDS-W2, FAQ or common problems, i.e. places that are most often searched by users in each manual
2. Contents - index of all tips concerning the Iiyama B2776HDS-W2, that we can find in the current document
3. Tips how to use the basic functions of the device Iiyama B2776HDS-W2 - which should help us in our first steps of using Iiyama B2776HDS-W2
4. Troubleshooting - systematic sequence of activities that will help us diagnose and subsequently solve the most important problems with Iiyama B2776HDS-W2
5. FAQ - Frequently Asked Questions
6. Contact detailsInformation about where to look for contact to the manufacturer/service of Iiyama B2776HDS-W2 in a specific country, if it was not possible to solve the problem on our own.

Do you have a question concerning Iiyama B2776HDS-W2?

Use the form below

If you did not solve your problem by using a manual Iiyama B2776HDS-W2, ask a question using the form below. If a user had a similar problem with Iiyama B2776HDS-W2 it is likely that he will want to share the way to solve it.

Copy the text from the picture

Comments (0)